Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Groepen

Werken aan goed gedrag vinden we heel belangrijk. We leren de kinderen positief gedrag aan en helpen hen reflecteren op hun gedrag en wat de invloed van dat gedrag is op de ander.

Groepen 1 2

Groep 1 en 2

Een kijkje in Groep 1 en 2, de jongste groep van de school. We zitten elke dag in de kring om te vertellen, te zingen of te luisteren. We maken werkjes die bij het thema horen waar we over werken. Zo werkten we over het nieuwe schooljaar, over de Kinderboekenweek en over de herfst. We hebben ook taal en rekenen. Met taal gaan we rijmen of nieuwe woorden leren. Ook leren we letters. Met rekenen gaan we tellen of groepjes maken (sorteren) of meten. Dat vinden we heel leuk. ’s Middags spelen we in de hoeken. In de bouwhoek maken we gebouwen na en in de zandtafel maken we lekkere taartjes. In de huishoek spelen we vadertje en moedertje. Of iets anders natuurlijk! Kortom: er is van alles te doen!

Groep 3 en 4

Leuk dat je een kijkje neemt op de pagina van groep 3 en 4! We zijn een leuke en gezellige klas! 

In groep 3 en 4 gebeurt veel! Aan het begin van het jaar beginnen we in groep 3 met letters leren, dit doen we met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Al heel snel kunnen we met de geleerde letters, woorden lezen. Steeds verder in het jaar leren we meer letters tot we ze allemaal kennen, dan vieren we een letterfeestje! Hierna stopt het leren lezen natuurlijk niet, we gaan door en oefenen om steeds moeilijkere woorden te lezen. 
In groep 4 lezen we natuurlijk ook! Elke 2 weken mogen de kinderen een boek uit de schoolbibliotheek halen. Dit kan een stripboek, informatieboek of leesboek zijn! Vaak laten we aan elkaar zien welk boek we hebben en hoe leuk dat boek is. 
In groep 3 en 4 rekenen we bijna elke dag. Sommen tot 10, sommen tot 20 en sommen tot 100 leren we uit te rekenen. Groep 4 gebruikt een Snappet, een soort tablet waar de lessen op worden gemaakt. Zijn opdrachten heel makkelijk voor je, dan maakt Snappet ze zelf een beetje moeilijker. Zo leren we veel!
Elke week hebben we Kanjertraining! We denken na over de gekleurde petten en het gedrag wat erbij past, soms spelen we het uit, soms luisteren we naar een verhaal uit het knieboek en vaak doen we vertrouwensoefeningen om elkaar te leren kennen en samen een groep te zijn. 
Elke dag zingen we mooie liedjes over Bijbelverhalen. Op maandag luisteren we samen met de andere klassen, bij de weekopening naar een verhaal en de andere dagen luisteren we in de klas naar een Bijbelverhaal.  
We proberen om samen met groep 1 en 2 aan een thema te werken. Hierbij willen we samen een thema starten, opdrachten samen uitvoeren en samen te spelen. Ook kunnen de kinderen van groep 3 en 4 op zoek naar informatie die de kinderen in groep 1 en 2 willen weten over het thema.  
Je bent van harte welkom om eens te komen kijken bij ons in de klas.
Hartelijke groeten van groep 3 en 4.

Groep 5 en 6

Hallo allemaal!

Wij zijn groep 5 en 6. We hebben het heel gezellig met elkaar. En we hebben een hele leuke meester, die veel grapjes maakt. En op woensdag een juf die heel goed crea kan geven. Maar we leren ook veel, zoals rekenen, spelling, lezen en taal maar ook Levend Water en Blink. Blink is geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde bij elkaar, onderzoek doen en d’r op uit gaan. Dat is wel het leukste vak. En soms als we goed gewerkt hebben, mogen we ook een Smart Break doen of Go do (dat zijn spelletjes). Blink is een van de leukste vakken van de groepen. Op maandag beginnen we altijd met een rekenprobleem. Op dinsdag doen we Dilemma op Dinsdag. De Bijbelverhalen zijn heel leuk en spannend. We doen weektaak (dat is begrijpend lezen en nog veel meer) als we daarmee klaar zijn mogen we  soms een Donald Duckje lezen.
Bent u benieuwd? Kom dan naar groep 5 & 6 van basisschool de Morgenster! 

Groep 7 en 8

Leuk dat u een kijkje neemt op de pagina van groep 7 en 8! Op deze pagina vertellen we u meer over de dagelijkse dingen in de klas en natuurlijk over de bijzonderheden die horen bij groep 7/8!

Wat doen we met de groep?

Natuurlijk hebben we allereerst de vakken Rekenen, Taal, Spelling en Begrijpend lezen. We werken met een weektaak waarop voor elke kind extra werk staat. Met dit extra werk proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen. Voor de snellere kinderen extra uitdaging en voor de kinderen waarbij het niet zo makkelijk gaat extra hulp en oefenstof. Maar ook krijgen de kinderen in groep 7 en 8 het vak Engels met de methode Take it easy! Bij deze methode bekijken we filmpjes, luisteren we naar liedjes en oefenen we dialogen in het Engels.
Voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie werken we met de methode Blink geïntegreerd. De vakken worden dus niet apart aangeboden, maar vloeien in elkaar over in verschillende thema’s. De lesmethode van Blink Wereld gaat uit van een activerende didactiek waarbij de leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. De kinderen leren hierbij ook presentaties voor te bereiden en te geven aan de klas.
Naast deze vakken hebben we in groep 7/8 natuurlijk ook Topo! Hiervoor krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. Thuis en op school kunnen de kinderen oefenen met landen, provincies, steden, rivieren en gebergtes.
Bijbelonderwijs
We hebben ook Bijbelonderwijs. Drie keer in de week luisteren we ’s middags naar een verhaal uit de Bijbel en op de vierde dag maken we een verwerking van de verhalen. Vaak praten we door over de Bijbelverhalen en wat deze verhalen nou voor ons betekenen. Het is mooi om met elkaar over God te praten.

Andere bijzonderheden

In groep 7 & 8 hebben we een paar leuke extraatjes! Zo gaan we één keer in de twee jaar met z’n allen op kamp. Dat is natuurlijk erg gezellig! We slapen in een tent of in een kamphuis, houden nachtwandelingen, spelen spelletjes en chillen wat af! We doen mee met het voetbaltoernooi en het slagbaltoernooi. Ook hebben we gastlessen van bureau Halt. Aan het eind van het jaar bereiden we ons voor op de afscheidsavond. We gaan dan hard aan de slag met het oefenen van de eindmusical!
Kortom een heleboel te beleven in groep 7/8!

Copyright © De Morgenster Spijkenisse | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud